อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา เป็นวิทยากร โครงการอบรม "การบริหารจัดการเว็บไซต์ ด้วย Joomla 3.x" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 3203 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla
joomla
joomla joomla