อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจังหาร 10/3/2559 บรรยายหัวข้อ "พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานหมิ่นประมาท"

 

ภาพกิจกรรม