อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา เป็นวิทยากร โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรและการติดตั้งระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD 20-21 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen
authen
authen authen